HOME  
BIOGRAPHY  
MUSIC COMPOSTITION  
ARTICLE  
GALLERY  
CONTACT  
LINK  
 
 
 
 


สวัสดีครับ ทุกท่าน

        ขอเชิญร่วมชมการแสดงบทเพลง “ซิมโฟนีประสานเสียงสำเนียงระฆัง” (The Harmony of Chimes) บรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตรากรุงเทพ เพื่อร่วมฉลองปีแห่งเศรษฐกิจ อาเซียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
        ผมได้ประพันธ์ “ซิมโฟนีประสานเสียงสำเนียงระฆัง” ในปีพ.ศ. 2557 โดยเป็นบทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บรรเลงร่วมกับซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดมาตราฐาน มีความยาวของบทเพลง 45 นาที เครื่องดนตรีที่ผู้ประพันธ์เลือกมาร่วมบรรเลง ได้แก่ ซอง เกาะ (Saung Guak) ของพม่า โบนัง (Bonang) ของอินโดนีเซีย ปี่ในของไทย กุลินตัง (Kulintang) ของฟิลิปปินส์ ดัน เบา (Dan Bao) เวียดนาม ชื่อของบทเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดที่ว่า ดนตรีของประเทศเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาดนตรีแต่ดนตรีทั้งหมดของภูมิภาคนี้ ก็มีเอกภาพด้วยการใช้เครื่องดนตรีประเภทระฆัง ที่เป็นเสมือนเสียงที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ดนตรีของภูมิภาค ให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นประดุจพี่น้อง
บทเพลงนี้ ผู้ประพันธ์ได้นำทำนองดนตรีพื้นบ้านของแต่ละประเทศมาเป็นพื้นฐาน เบื้องต้นในการประพันธ์ แต่ก็ได้ประยุกตร์และคลุกเคล้าสำนวนดนตรีร่วมสมัยเอาไว้ด้วย อย่างวิจิตรพิศดาร ซิมโฟนี บทนี้ ไม่ใช่งานเรียบเรียงเพลงประจำชาติ แต่เป็นการสร้างงานดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยชิ้นใหม่ ภายใต้มรดกทางวัฒนธรรมของดนตรีและเครื่องดนตรีอาเซียน ผู้ประพันธ์มีแนวคิดที่จะนำผู้ฟังเดินทางท่องเที่ยวไปในภูมิภาค โดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อ ดังนั้น ซิมโฟนีประสานเสียงสำเนียงระฆังจึงมีลักษณะเป็นดนตรีพรรณนา
         บทเพลงประกอบด้วยกระบวนต่างๆ 7 กระบวนดังนี้
ท่อนที่ ๑ เสียงระฆัง (The Chimes) เป็นการนำผู้ฟังมาสู่บรรยากาศ
ท่อนที่ 2 กล้วยไม้ทาซิน (Thazin Orchid) เป็นการเดี่ยวพิณพม่า บรรยายกล้วยไม้ประจำชาติ
ท่อนที่ 3 หนังใหญ่ (Wayang Kulit) บรรยายการแสดงหนังใหญ่ โดยตัวแทนของดนตรี โบนัง จากอินโดนีเซีย
ท่อนที่ 4 พญานาค (Naga) กระบวนนี้ ปี่ไทยแสดงเดี่ยว ถึงภาพความลึกลับของพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขง
ท่อนที่ 5 ภูผาอาโป (Mt. Apo) บรรยายภาพผู้เขาไฟ ศักดิ์สิทธิ์ โดยมี กุลินตัง แห่งเกาะมินดาเนา เป็นเครื่องดนตรีเดี่ยว
ท่อนที่ 6 นทีแห่งมังกรทั้งเก้า (River of Nine Dragons) บรรยายแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ บรรเลงโดย ดังเบา จากเวียดนาม
ท่อนที่ 7 ประสานเสียง (The Harmony) เป็นท่อนแห่งความสมัครสมานสามัคคี โดยเครื่องดนตรีของ แต่ละชาติจะเข้ามาประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ก่อนที่บทเพลงจะจบลงด้วยความยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศของมิตรภาพ ไปชมกันให้ได้นะครับ ขอบคุณครับ

ขอเชิญร่วมชมการแสดงบทเพลง “ซิมโฟนีประสานเสียงสำเนียงระฆัง” (The Harmony of Chimes) บรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตรากรุงเทพ เพื่อร่วมฉลองปีแห่งเศรษฐกิจ อาเซียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอเชิญชม คอนเสิร์ต คีตา ศิลปาธร
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงละครแห่งชาติ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ "เปียโนคอนแชร์โตแห่งกรุงสยาม"

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คอลัมน์ "คอนเสิร์ต CU – String Orchestra"
ครั้งที่ 5 ศ. 29 ก.ค. นี้ 19.30 น. ที่จุฬาฯ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

"ปิยสยามินทร์ คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ 23ตุลาคมนี้"
และ
"ชวนฟังเพลง บรรเลงที่จุฬาฯ - Art Music Fest"
ที่มา: นิตยสาร Music and Art Magazine ฉบับกันยายน 2553

ขอเชิญชมการแสดง บทเพลง 'Namada
(นัมมทา) Concerto for Piano and String Orchestra' ศ. 29 ก.ค. นี้ เวลา 19.30 น.
ณ หอแสดงดนตรี จุฬาฯ

คลิกเพื่ออ่านข่าว

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

"นักประพันธ์เพลงต้องค้นหา 'ลายเซ็น' ของตัวเองให้เจอ ต้องมีทั้ง 'สมอง' และ 'หัวใจ' ให้ดนตรีของตน พร้อมๆ กับต้องเปิดใจรับรู้สิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคย ด้วยการใช้จินตนาการ และความมุ่งมั่นทั้งหมดที่มีอยู่"
ที่มา: นิตยสาร Music and Art Magazine ฉบับเมษายน 2553

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ 

คลิกเพื่ออ่านสัมภาษณ์

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์

คลิกเพื่ออ่านคอลัมน์