ผลงานบทเพลงที่ดีเด่นและการเผยแพร่
ทั้งในและต่างประเทศ


   1. กลางคืนและรุ่งเช้าในสกลจักรวาล
( Night and Morning in the Spheres )

ซิมโฟนิกโพเอ็มสำหรับวงออร์เคสตรา แต่งในปี
พ.ศ. 2531 บทเพลงนี้ใด้รับแรงบันดาลใจจาก
วรรณกรรมเรื่องกามนิต
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย MSU Symphony Orchestra
         ณ Wharton Center เมือง East Lansing
         ประเทศสหรัฐอเมริกา พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
       - บรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra
         ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เม.ย. 2534

   2. ธรรมจักร (Dhamachakra) สำหรับวงออร์เคสตรา
แต่งในพ.ศ. 2533 บทเพลงนี้ได้นำปรัชญาทางพระ-
พุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างของเพลง
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Civic Orchestra of Chicago
         ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เม.ย. 2533
       - บรรเลงโดย Japan Symphony Orchestra
         ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พ.ย. 2534

   3. จักร (Chakra) ผลงานการประพันธ์เพลงสำหรับ
คลาริเน็ต ไวโอลิน และเปียโน เป็นผลงานในรูปแบบ
ดนตรีร่วมสมัย
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Verdehr Trio ณ Wharton Center
         รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา มิ.ย. 2533
       - บรรเลงโดย Seoul University Trio ในเทศกาล
         ดนตรี Asian Contemporary Music’92
         ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
       - บรรเลงโดย Kochi Ensemble ในเทศกาลดนตรี
         Musicarama ’92 ณ Academy for Performing
         Arts ณ ประเทศฮ่องกง ตุลาคม พ.ศ. 2535
       - บรรเลงโดย The Zelanian Ensemble
         ในเทศกาลดนตรี Asia Pacific Festival
         ประเทศนิวซีแลนด์ ธ.ค. 2535
       - บรรเลงโดย Verdehr Trio ณ Merkin Hall
         นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ม.ค. 2536
       - บรรเลงโดย Verdehr Trio ณ IRCAM Center
         Georges-Pompidou กรุงปารีส มี.ค. 2536
       - บรรเลงในคอนเสิร์ต Contemporary Music
         Project ’94 นครฮิโรชิมา มิ.ย. 2537

   4. คอนแชร์โตสำหรับวงออร์เคสตรา
(Concerto for Orchestra)
แต่งในพ.ศ. 2536
บทประพันธ์นี้เป็นคอนแชร์โตสำหรับวงออร์เคสตรา
ที่ได้รับอิทธิพลจากคอนแชร์โตของดนตรีตะวันตก
ในศตวรรษที่ 18 ผสมผสานกับสำเนียงดนตรีแบบไทย
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Hiroshima Symphony Orchestra
         ในเทศกาลนานาชาติ “Hiroshima Hot Wave”
         ณ นครฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ต.ค. 2536
       - บรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra
         ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พ.ย. 2536

   5. ภวังค์ (Bhawangkha) สำหรับระนาดเอกและ
วงออร์เคสตรา แต่งใน พ.ศ.2537 เป็นคอนแชร์โต
สำหรับระนาดเอกและวงออร์เคสตราบทแรก
ของณรงค์ฤทธิ์
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Hiroshima Symphony Orchestra
         ในงานเทศกาลศิลปะเฉลิมฉลองพิธีเปิด
         กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 12 ณ นครฮิโรชิมา
         ประเทศญี่ปุ่น ส.ค. 2537
       - บรรเลงโดย Ensemble Stella Nova ในงาน
         คอนเสิร์ต “Sogakudo” Asian Traditional/
         Asian Modern ต.ค. 2540

   6. พุทธชาด (Bhudhachat) สำหรับฟลูต กีตาร์
และเปียโน แต่งในพ.ศ. 2538 บทเพลงบรรยาย
ความสวยงามของดอกไม้ที่ต้องอยู่ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมอันโหดร้าย
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Kazuhito Yamashito นักกีตาร์
         ระดับโลก ชาวญี่ปุ่น เมื่อ เม.ย. 2538
       - บรรเลงในคอนเสิร์ต The Bangkok Music
         Festival ’95 โดยดัดแปลงให้บรรเลง
         ด้วยฟลูต เชลโลและเปียโน ธ.ค. 2538

   7. ซินโฟเนียจักรี (Sinfonia Chakri) ซิมโฟนิก
โพเอ็ม สำหรับวงออร์เคสตรา แต่งใน พ.ศ. 2539
เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณรงค์ฤทธิ์ได้นำ
บทเพลงพระราชนิพนธ์มาเป็นพื้นฐานในการประพันธ์
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra
         ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พ.ค. 2539
       - บรรเลงโดย Melbourne Symphony Orchestra
         ณ นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ส.ค. 2540
       - บรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra
         ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ส.ค. 2545
         เนื่องในโอกาสที่วง BSO ได้รับเชิญไปแสดง
         ในงาน Asian Orchestra Week

   8. ไตร (Tri) สำหรับไวโอลินและเปียโน ประพันธ์
ในปี พ.ศ. 2540 เป็นการดัดแปลงบทเพลงภวังค์
สำหรับระนาดเอกและวงออร์เคสตรา เพื่อสำหรับ
บรรเลงโดยไวโอลินและเปียโน
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงในเทศกาลดนตรีนานาชาติ Sendai
         Asian Music Festival ’98 ณ นครเซนได
         ประเทศญี่ปุ่น มกราคม พ.ศ. 2541
       - บันทึกเสียงเป็น CD โดยนรอรรถ จันทร์กล่ำ
         (ไวโอลิน) และ Kit Young (เปียโน)
         โดยใช้ชื่ออัลบัม “ไตร”

   9. คอนแชร์โตมหาราชา (Concerto Maharaja)
สำหรับระนาดเอกและวงออร์เคสตรา แต่งใน
พ.ศ. 2542 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
เป็นคอนแชร์โตสำหรับระนาดเอกและวงออร์เคสตรา
บทที่ 2 ของณรงค์ฤทธิ์ บทเพลงนี้นำบทเพลงไทย
จาก 4 ภาคมาผสมผสานกับเนื้อหาดนตรีในแบบ
คอนแชร์โตตะวันตก
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Japan Symphony Orchestra
         ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต.ค. 2542
       - บรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra
         ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พ.ค. 2544

   10. ซิมโฟนีแห่งสกลจักรวาล (Symphony of
the Spheres)
บรรยายถึงความลึกลับของระบบสุริย-
จักรวาล ตามความเชื่อกรีกโบราณแต่งใน พ.ศ. 2545
ซิมโฟนีบทนี้เป็นซิมโฟนีบทแรกของณรงค์ฤทธิ์
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดยวงซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์
         มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         ในโอกาสวันพระบรมสมภพ ครบ 150 ปี
         ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

   11. ซินโฟเนียสุวรรณภูมิ (Sinfonia Suvarnabhumi)
แต่งในพ.ศ. 2548 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่
เหตุการณ์ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดินแดน
สุวรรณภูมิ ผสมผสานกับเทคนิคดนตรีคลาสสิกร่วม
สมัย นับเป็นซิมโฟนีหมายเลข 2 ของณรงค์ฤทธิ์
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย National Symphony Orchestra
         of Thailand ในเทศกาลดนตรี The World New
         Music Festival and Conference 2005
         (The 25th Festival of the Asian Composer
         League) กรุงเทพฯ มีนาคม พ.ศ. 2548
       - บรรเลงโดยวงซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์
         มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาฯ พ.ย. 2548

   12. คอนแชร์โตสังคีตมงคล สำหรับไวโอลิน
และวงออร์เคสตรา (Concerto Sankitamankala
for Violin and Orchestra)
แต่งในปีพ.ศ. 2550
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช นับเป็นคอนแชร์โตสำหรับไวโอลินเดี่ยว
กับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่บทแรกที่ประพันธ์โดย
นักประพันธ์เพลงชาวไทย
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงเดี่ยวโดย Karin-Regina Florey
         นักไวโอลินชาวออสเตรีย ร่วมกับวง Bangkok
         Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย
         พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ณ หอประชุมใหญ่
         ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก.ค. 2550

   13. คอนแชร์โตเครื่องคู่สำหรับระนาดเอก
ระนาดทุ้ม และวงออร์เคสตรา (Double Concerto
for Ranad-ek, Ranad-toom and Orchestra)

แต่งในปี พ.ศ.2550 โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงในคอนเสิร์ต Project Unity
         อำนวยเพลงโดยบัณฑิต อึ้งรังษี ณ หอประชุม
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ. 2551

   14. แสงดาว สำหรับวงเครื่องสาย (Starlight)
แต่งในปี พ.ศ.2551 เพื่อร่วมไว้อาลัยจากการสิ้นพระ-
ชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดยวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์
         มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
         มหาวิทยาลัย มิถุนายน พ.ศ.2551
         mp3 download

   15. จาบัลย์ สำหรับวงเชมเบอร์ (Jabalaya)
แต่งในปีพ.ศ. 2551 เพื่อร่วมไว้อาลัยจากการสิ้นพระ-
ชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย New York New Music Ensemble
         ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.ค. 2551

   16. โหมโรงจตุภูมิ สำหรับวงออร์เคสตรา
(Jatubhumi Overture)
แต่งในปี พ.ศ. 2551
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดย Bangkok Symphony Orchestra
         อำนวยเพลงโดย นรอรรถ จันทร์กล่ำ
         ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
         ประเทศไทย สิงหาคม พ.ศ. 2551

   17. ถวายปฏิญญา สำหรับผู้บรรยาย นักร้องโซปราโน นักร้องประสานเสียง และวงออร์เคสตรา (Pledge to
HRH Princess Galayani) แต่งในปี พ.ศ.2551
เพื่อร่วมไว้อาลัยการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ บทกวีประพันธ์โดยก้องภพ รื่นศิริ
     เผยแพร่ :
       - บันทึกเสียงเป็น CD โดยวงออร์เคสตราแห่ง
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยเพลงโดย
         นรอรรถ จันทร์กล่ำ จัดทำโดยสถานีวิทยุแห่ง
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         mp3 download

  18. ซิมโฟนีปิยสยามินทร์ สำหรับ ผู้บรรยาย นักร้องโซปราโน นักร้องประสานเสียงและวงออร์เคสตรา (Symphony Piyasayamintra) แต่งในปี พ.ศ. 2553 ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบ 1 ศตวรรษ แห่งการสวรรคตของพระบาทสทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดยวงออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยเพลงโดยนรอรรถ จันทร์กล่ำ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลาคม พ.ศ. 2533
  19.นัมมทา สคอนแชร์โตสำหรับเปียโนและวงออร์เคสตราเครื่องสาย (Narmada) แต่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554
     เผยแพร่ :
       - บรรเลงโดยวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดี่ยวเปียโน โดยรามสูร สีตลายัน อำนวยเพลงโดย นรอรรถ จันทร์กล่ำ กรกฎาคม พ.ศ. 2554
    - บรรเลงโดยวงศาลายานิวมิวสิคออนซอมเบิล เดี่ยวเปียโนโดยรามสูร สีตลายัน อำนวยเพลงโดยปริญญา ชูเชิดวัฒนศักดิ์